Startside

Følg os:

Årsmøde

 

Vores Allerød afholder Årsmøde

Onsdag, den 14. marts kl. 19.30

AS3 - MD Madsensensvej 16, 1 sal

Lillerød

 

Kun medlemmer har adgang og er valgbar til bestyrelsen

 

Medlemskontingent kr. 200 skal være indbetalt

senest 6. marts 2018 til:

Reg.nr. 2348

Konto 6896972535

Nordea - Allerød

 

Se vedtægter på Facebook - Vores Allerød

 

Vores Allerød - din borgerlige lokalliste

Viggo Janum er valgt til Byrådet 1.1.2018 for Vores Allerød

 

Viggo Janum deler formandsposten for Kultur- og Fritidsudvalget med Radikale Venstre.

 

Viggo er formand de første 2 år.

 

Desuden bliver Viggo medlem af Økonomiudvalget.

 

Vores Allerød har desuden formandsposten for et §17.4 udvalg, der skal se på kommunens bygninger.

 

Vores Allerød siger nej tak til asfaltfabrik eller lignende i Allerød Kommune.

Vil du være med til at udvikle Vores Allerøds politik på Miljøområdet?

Vores Allerød arbejder ud fra, at borgerne er med til at definere udviklingen i Allerød Kommune. Vi er ikke bundet af landsdækkende partipolitiske ideologier - vi er borgernes stemme.

 

Har du lyst til at bidrage til Vores Allerøds grønne profil - er du velkommen til at sende dine forslag til

formand@voresalleroed.dk

Vores Allerød vil genskabe kernevelfærden til borgerne uden at hæve skatterne.

Allerød - tilbage til borgerne!

 

Vores Allerød er en ny borgerlig lokalliste, der har et ønske om at skabe en udvikling af Allerød Kommune i tæt samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, forvaltning og politikere om udvikling af kommunens velfærd og trivsel.

 

Kernevelfærden - Børnepasning, Skole, Sundhed og Ældreområdet har desværre gennem mange år været udsat for massive besparelser. Besparelser, der har forringet servicen for borgerne.

 

Det er borgere og virksomheder, der betaler gildet - derfor har de krav på en ordentlig service.

Vores Allerød ønsker at genskabe en ordentlig service til gavn for borgere og virksomheder.

 

Vores Allerød ønsker at bruge ressourser på udvikling og ikke på tilbagevende spareforslag, der forringer servicen for borgere og virksomheder.

 

Vores Allerød ønsker en anden form for borgerinddragelse, der har til formål sammen med borgere og virksomheder, at skabe udviklingen af Allerød Kommune.