Byrådskandidater

Følg os:

Kandidater til kommunalvalget 21. november 2017

 

Vores Allerød vil genskabe kernevelfærden til borgerne uden at hæve skatterne.

4. Tina Nikolajsen

Viggo Janum

Borgmesterkandidat

2. Flemming Ipsen

3. Thomas Pedersen

Erhvervskonsulent i Furesø Kommune

Bankuddannet

Arbejdet 25 år i IT branchen i ledende stillinger

Direktør i grafisk virksomhed

Erhvervs- og Turistchef

Selvstændig erhvervsdrivende

Iværksætterrådgiver

 

Har datter og svigersøn og 4 børnebørn i Allerød Kommune.

 

Tilidshverv

Tidligere Byrådsmedlem, medlem af Socialudvalg, Teknisk udvalg samt Økonomiudvalg

Formand for en af Danmarks største vælgerforninger i Kolding

Medlem af flere bestyrelser

 

I byrådet vil jeg arbejde for:

Et byråd, der samarbejder om at bringe kernevelfærden inden for Børnepasning, Skole, Sundhed og Ældrepleje tilbage til borgerne.

Byrådet har gennem mange år skåret servicen til et uanstændigt niveau.

En højere grad af demokratisk proces, hvor borgerne inddrages før, der sker større ændringer inden for et område.

Virksomhedskonsulent og Byggerådgiver.

Uddannet Civilingeniør, HD med over 30 års erfaring som erhvervsleder og selvstændig, primært i IT-branchen.

 

Flyttede til Allerød i 1959, har 2 børn og 4 børnebørn.

Spiller fodbold og badminton

 

Tillidshverv

Medlem af afdelingsbestyrelse i Lillerød Boligforening og kasserer for Slangerup Vandværk.

Tidligere medlem af Sundheds-og Velfærdsudvalget

Tidligere formand for Allerød Fodbold Klub.

 

 

I byrådet vil jeg arbejde for:

En bedre overordnet styring og udvikling af Allerød – på alle områder. Den enkelte borger og virksomhed, der har behov for en ydelse, skal være i centrum. Kommunen skal udvikles med gennemtænkte investeringer, der effektiviserer driften og dermed reducerer de løbende udgifter.

Key Account Manager

TV2 Danmark

Copenhagen Business Academy

Niels Brock Markedsøkonom

CRM- Byggefakta A/S

Lærervikar Birkerød Skole

 

Gift og 3 børn

 

Tillidshverv

Næstformand Lillerød Skoles Forældreforening

 

I byrådet vil jeg arbejde for:

• Et skarpt fokus på service til

børn, ældre og sundhed.

• Sikring af velfærd og god

service i lokalsamfundet før

nye prestigeprojekter

• Visionære, langsigtede

investeringer i stedet for

årlige besparelser på velfærd

• At sikre et godt handelsliv og

tiltrække flere virksomheder til

Lynge, Lillerød og Blovstrød

• Et godt samarbejde i byrådet

på tværs af partifarve

• Borgerne skal inddrages

bedre i beslutningerne

Freelancejournalist

Har boet i Allerød siden 2012 med min mand og vores tre børn i børnehave- og skolealderen.

 

Tillidshverv

Medstifter af Vores Allerød, fordi jeg ønsker at påvirke den måde, der drives politik på i Allerød.

 

I byrådet vil jeg arbejde for:

Håndteringen af lukning og sammenlægning af skoler i kommunen var ganske enkelt ikke OK. Det må ikke gentage sig.

 

Hvis et nyt byråd kan begynde sit arbejde med at blive enige om en vision for vores kommune, vil det være et godt fundament for samarbejde og udvikling frem for politisk drilleri. Selv om byrådet er en broget flok, har medlemmerne pligt til at træffe ansvarlige beslutninger, der først og fremmest handler om at levere gode velfærdsydelser.

Allerød - tilbage til borgerne!

 

Vores Allerød er en ny borgerlig lokalliste, der har et ønske om at skabe en udvikling af Allerød Kommune i tæt samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, forvaltning og politikere om udvikling af kommunens velfærd og trivsel.

 

Kernevelfærden - Børnepasning, Skole, Sundhed og Ældreområdet har desværre gennem mange år været udsat for massive besparelser. Besparelser, der har forringet servicen for borgerne.

 

Det er borgere og virksomheder, der betaler gildet - derfor har de krav på en ordentlig service.

Vores Allerød ønsker at genskabe en ordentlig service til gavn for borgere og virksomheder.

 

Vores Allerød ønsker at bruge ressourser på udvikling og ikke på tilbagevende spareforslag, der forringer servicen for borgere og virksomheder.

 

Vores Allerød ønsker en anden form for borgerinddragelse, der har til formål sammen med borgere og virksomheder, at skabe udviklingen af Allerød Kommune.

Drifts- & Programchef i Dansk Beredsskabskommunikation

Bygningskonstruktør og HD (O)

 

Arbejdet 15 år med projekter og drift indenfor både byggeri og IT, 7 år i ledende stillinger

 

Projektorienteret profil med kernekompetence indenfor ledelse

Er globalt anerkendt for sin ledelsesstil

 

Tillidshverv

Tidligere bestyrelsesmedlem på Lillerød Skole

Tidligere og nuværende medlem af flere foreningsbestyrelser

 

I byrådet vil jeg arbejde for:

Et byråd, der samarbejder om at opretholde et højt niveau af serviceydelser i samarbejde med borgerne, og med helheden for øje.

En attraktiv og fremtidssikret kommune, der kan tiltrække nyt erhverv og drmed borgere til kommunen. Et byråd man har tillid til, og som samarbejder bredt om væsentlige beslutninger.

 

5. Søren Jakobsen

6. Inger Piper

7. Jesper Lander

Specialkonsulent i Region Hovedstaden

Uddannet Cand. Polit

 

Flyttede til Allerød i 2007, har 2 børn, 2 papbørn og et barn mere på vej.

 

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem Palnatoke (pigespejder)

Bestyrelsesmedlem Vores Allerød

Spiller tennis i Allerød Tennisklub

 

I Byrådet vi jeg arbejde for:

Prioritering af kernevelfærd ved at investeringskronerne bliver brugt til, at reducerer dyre driftsudgifter til fordel for øget kernevelfærd. Desuden vil jeg arbejde for bedre samarbejde i byrådet og langsigtede løsninger med så bredt flertal som muligt.

Key Account Manager Solutions

Arbejdet med IT & Office branchen I 30 år.

Har boet i Allerød siden 1998, har 2+2 børn og en kæreste der er født og opvokset i Allerød

Cykler og interesserer mig for fodbold og tennis.

Tillidshverv

Tidligere bestyrelsesmedlem af Lillerødskoles forældreforening og venner

I Byrådet vil jeg arbejde for:

Et bedre samarbejde.

Et byråd der går efter bolden og ikke manden.

Et byråd som lytter og arbejder efter løsninger og samarbejder om langsigtede modeller.

Ikke personlige hetz og Rasmus modsat beslutninger. Et ønske om en fælles lokal vision for hele Allerød Kommune.

Personligt er jeg ikke tilhænger af valgforbund.

 

Økonomi er en af min styrker og jeg vil fokusere på gennemtænkte og rigtige investeringer med henblik reducering af driftsudgiften i forhold til i dag.